Beboermappe

Ny i Ringparken? Så læs dette dokument:

Generel orientering til nye beboere

Udover den generelle orientering, skal nye beboere have udleveret en beboermappe. Mappens indhold findes også her:

Indhold af beboermappe

Bemærk: Beboermappen koster 250 kr. hvis den beskadiges eller bortkommer og den skal afleveres ved fraflytning.