Generel info

CVR

Ejerforeningens CVR nummer er 82832815.

Kontingent

Kontingentet til ejerforeningen udgør p.t. 41,00 kr/m².

Vand og varme

Aconto beløb for vand og varme sammenlægges pr. 1. januar 2017. Se gældende aconto beløb her:
Aconto varme og vand 2017

Trailer

Ringparken har en trailer som beboerne frit kan låne. Kontakt administrator for aftale herom.

TV og internet

TV og internet fås igennem Stofa.

Diverse

Retningslinier ved brug af eksterne håndværkere

Farvekoder for maling i EF Ringparken

Vedligeholdelse af træterrasse på altan