Nyheder

Udsættelse af generalforsamling 2021

Grundet den nuværende begrænsning på antallet af personer der må forsamles, udsættes generalforsamlingen 2021 i Ejerforeningen Ringparken. Med usikkerheden omkring hvornår regeringen åbner op for større forsamlinger, kan Ejerforeningen på nuværende tidspunkt ikke melde en ny dato ud. Ejerforeningen vil så snart det er muligt, og i god tid melde en dato ud for generalforsamlingen.